Monday, 3 October 2011

DALAM SAJADAH MALAM ..

Ya Allah..

sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu,
memohon ketetapan dengan kekuasan-Mu, dan aku memohon kurnia-Mu yang sangat agung, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib.
Ya Allah..
jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini dekatkanlah jika jauh...
mudahkanlha jika sulit..halalkanlah jk belum,
smua itu jika lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku..
Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya.
Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan dan akhir urusanku,,tetapkanlah hal itu terbalik jadi baik untukku..
kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan ketetapan Mu..

amin ya rabbal alamin..


No comments:

Post a Comment